КОСАРА СТИЛ

КОСАРА СТИЛ е фирма с дългогодишна история, основана през 1995 г. и доказала качествата си на лидер в текстилопроизводството на българския пазар. За кратък период от време фирмата успява да се наложи на пазара за дамска конфекция, залагайки на елегантна линия, подчертана женственост и практичност. С екип от 30 професионалиста КОСАРА СТИЛ разширява своята дейност като започва изработване на униформи за

училища, униформи за хотели и ресторанти, за банкови служители, както и за всяка друга професионална сфера с нужда от подчертана корпоративна и брандова идентичност. От десет години КОСАРА СТИЛ е ориентирана към чуждестранни пазари, утвърждавайки името си като надежден и сигурен партньор за гарантирано качество на продукцията.

АДРЕС
  • Адрес: гр. Смолян, кв. „Райково“,
    ул. „Коста Аврамиков“ No2A
  • Телефон: 0301 62606
  • Email: kosarastyle@gmail.com

„Косара-Р“ ЕООД стартира изпълнението на проект за технологична модернизация за повишаване експортния потенциал

През юни 2016г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0301-C01, „Технологична модернизация за повишаване експортния потенциал на „Косара-Р“ ЕООД“

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта възлиза на 582 800лв, от които 407 960 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат инвестирани в закупуването на ново специализирано шевно оборудване.

Общата цел на проекта е да повиши експортния потенциал на фирма „КОСАРА-Р“ ЕООД, както и да осигури устойчивото развитие на предприятието на българския и международен пазар на облекла. Инвестицията, предвидена в настоящия проект ще създаде техническата обезпеченост, необходима на фирмата за трайно установяване на европейския пазар и утвърждаването й като конкурентоспособен производител на облекла и коректен партньор. Успешната реализация на общата цел ще бъде осигурена чрез осъществяването на две специфични цели, а именно:

– оптимизация и автоматизация на производствения процес;

– увеличаване на производствените мощности на предприятието.

Реализацията на дейностите по проекта се очаква да доведат до следните резултати:

* повишаване качеството на изработваната продукция;

* увеличаване на производствения капацитет на предприятието;

* разнообразяване на продуктовото портфолио и оптимизация на производствения процес;

Успешното реализиране на проекта ще позволи на „КОСАРА-Р“ ЕООД да предложи, както на българския, така и на международните пазари продукция с по-високо качество на конкурентни цени и в кратки срокове.